Σύγχρονος αστικός σχεδιασμός με περιβαλλοντικό πρόσημο.

Project code:  2021-1-EL01-KA122-VET-000017775

Project title:  Σύγχρονος αστικός σχεδιασμός με περιβαλλοντικό πρόσημο.

Coordinator:  1ο ΕΠΑ.Λ. Χανίων

Project lifetime: 30/12/2021 - 29/06/2023

Description: Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε διαδικτυακά. Προγραμματίστηκε κατάρτιση των μαθητών του 1ου ΕΠΑ.Λ. Χανίων πάνω στον σύγχρονο αστικό σχεδιασμό ανοικτών χώρων και κτηριών, με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για την αγορά εργασίας. Στη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές κλήθηκαν να υλοποιήσουν ένα μικρό project ρομποτικής πάνω στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.


Print